Oferta

Wstęp

Pracownia WOWO Architekci oferuje szeroki zakres usług związanych z projektowaniem architektury oraz wnętrz. Towarzyszymy Naszym Klientom na każdym etapie inwestycji począwszy od etapu przedprojektowego przez przygotowanie projektów koncepcyjnych, wielobranżowych projektów budowlanych po projekty wykonawcze oraz nadzory autorskie na etapie realizacji inwestycji. Fachowo i skutecznie przeprowadzimy Państwa inwestycję przez wszystkie etapy procesu projektowego, prowadzimy sprawy formalno-prawne w imieniu inwestora uzyskując wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz decyzje administracyjne.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, z pasją i zaangażowaniem traktując je jako kolejne wyzwanie dające możliwość odkrycia nowych nieszablonowych i ponadczasowych rozwiązań. Tworzymy indywidualne projekty uwzględniające preferencje i szczególne wymagania inwestorów, dopasowane do potrzeb ludzi, którzy przedmiotowe obiekty użytkują. W każdym przypadku szukamy rozwiązań ściśle dopasowanych do lokalnych uwarunkowań uwzględniając wyjątkowość miejsca, jego kontekstu społecznego i kulturowego.  Efekt finalny naszej pracy jest kwintesencją wizji architekta skonfrontowaną z preferencjami estetycznymi inwestora, stanowi odzwierciedlenie wspólnych wyobrażeń na temat kreowania przestrzeni nadając nową jakość codzienności.

Projekty architektoniczne

Pracownia WOWO Architekci oferuje wykonanie projektów budynków mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego, usługowych i użyteczności publicznej, produkcyjnych, a także projektów zagospodarowania terenu, zieleni i ogrodów.

Trzon naszego zespołu stanowią projektanci branży architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej. Współpracujemy z projektantami innych specjalności, w tym:

- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych;

- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- Drogowej,

a także geodetami, projektantami krajobrazu, rzeczoznawcami, kosztorysantami i wykonawcami.

Dla projektów, które tego wymagają, zapewniamy uzyskanie uzgodnień potwierdzających spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, sanitarno-higienicznych (SANEPiD) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). W niektórych przypadkach może być konieczne uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów, co również leży w zakresie naszych usług.

Analizując przedstawiony przez Państwa charakter planowanej inwestycji i wstępne założenia projektowe, ustalamy zakres naszych usług oraz dobieramy zespół specjalistów współpracujących w różnych branżach, zapewniający dostarczenie kompletnej pod względem formalnym i merytorycznym dokumentacji projektowej. Uczestniczymy w dopełnianiu wszelkich formalności prawno-urzędowych. W trakcie realizacji inwestycji prowadzimy nadzór autorski. Jako biuro projektowe współpracujemy również z wykonawcami robót budowlanych oraz kierownikami budowy.

Projekty wnętrz

Pracownia WOWO Architekci oferuje wykonanie kompleksowych projektów wnętrz zarówno mieszkalnych jak i usługowych. Podstawą każdego z naszych projektów jest idea, myśl przewodnia zestawiona z preferencjami inwestora, realizowana i doprecyzowywana wraz z postępem prac aż do finalnego efektu.

Nasze opracowania obejmują:

- inwentaryzację (w przypadku zmiany aranżacji lub przeznaczenia wnętrz istniejących),

- projekty koncepcyjne uzgadniane z Klientem aż do pełnej akceptacji,

- fotorealistyczne wizualizacje opracowywanych pomieszczeń,

- finalne projekty aranżacji wnętrz przedstawione na rysunkach technicznych, określających: układ funkcjonalny, układ ścian i wymiary pomieszczeń, rozmieszczenie punktów wod-kan i elektrycznych wraz z projektem oświetlenia, rodzaj i kolorystykę projektowanych materiałów wykończeniowych, mebli i innych elementów wyposażenia wnętrz.

W razie potrzeby dokonujemy uzgodnień rozwiązań projektowych z rzeczoznawcami p.poż, sanepid, bhp.